Tổng Giám Đốc Công ty Cổ phần Quý Phát – HASUKA & HQSTAR (Áo vest đen bên phải) vinh dự được diện kiến Thủ tướng Chính phủ NGUYỄN XUÂN PHÚC trong Hội nghị Thủ tướng với Doanh nghiệp 2017